Contacts

Nizhny Tagil

622007, Sverdlovsk region, Nizhny Tagil, 
Vostochnoye Shosse, 28

Sales Management 7 (3435) 345-104
Managment logistics 7 (3435) 345-169
Press 7 (3435) 345-270, 345-470
Sales 7 (3435) 345-293, 345-435

Moscow

 

119049, Moscow
st. Bolshaya Yakimanka, 40
7 (495) 737-00-80

Feedback & Inquiries